Условия за ползване

Съдържанието на този сайт се предоставя единствено с информационна цел и не представлява здравен и/или медицински съвет. Решенията за Вашето лечение се вземат от и са отговорност на Вашия лекар. Възможно е лекарствените продукти, посочени в доклада, да не са подходящи за конкретен пациент. Изборът на който и да е лекарствен продукт, всички или нито един лекарствен продукт, е изцяло по преценка и отговорност на лекуващия Ви лекар. Рош България и Foundation Medicine не поемат и не носят отговорност за пълнотата на информацията, която се съдържа в доклада. Добро клинично повлияване не е гарантирано: Рош България и Foundation Medicine не дават обещания и не предоставят гаранции, че даден лекарствен продукт ще бъде ефективен за лечението на конкретен пациент, както и че лекарствен продукт, който няма доказан потенциален клиничен ефект, в действителност няма да повлияе състоянието на пациента. Рош България и Foundation Medicine не дават обещания и не предоставят гаранции, че те или трета страна, независимо дали е публичен орган или частно лице, ще възстановят на пациента стойността на изследването FoundationOne®.