Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.

Нашето портфолио 

Висококачествено портфолио

Висококачествено портфолио от услуги за пациенти в различни клинични ситуации

Висококачественото портфолио от услуги за изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine помага на медицинските специалисти да оптимизират и персонализират стратегиите за лечение на пациентите в различни клинични ситуации:1–4

Всички услуги на Foundation Medicine използват нашия водещ подход на изчерпателното геномно профилиране, който широкообхватно анализира туморния геном, за да открие клинично значими алтерации и потенциално разширява възможностите за лечение на пациентите.5–10
Геномна база данни

 

С развитието на нашето разбиране за рака, нашите тестове също се развиват

Нашата непрекъснато увеличаваща се геномна база данни в момента включва над 300 000 геномни профила в повече от 150 често срещани и редки тумори. Усъвършенстваната биоинформатика интерпретира данните, включително редките и комплексните алтерации, за да генерира изключително важна информация.11 Нашите тестове непрекъснато се развиват, за да отразят клинично най-значимите геномни алтерации, с цел да получавате актуална информация и да сте запознати с най-новите възможности за лечение.1,6

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2019. Available at: https://assets.ctfassets.net/vhribv12lmne/4ZHUEfEiI8iOCk2Q6saGcU/11dd3b532e30c34f56cb8e9b4a896783/F1CDx_TechSpecs_10-06_digital.pdf (Accessed July 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed July 2019).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed July 2019).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed July 2019).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Accessed July 2019).