Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.

Нашето портфолио 

Висококачествено портфолио

Портфолио от широко валидирани услуги за изчерпателно геномно профилиране в подкрепа на взимане на терапевтични и изследователски решения в оптимален, благоприятен момент от лечението на Вашите пациенти

Портфолиото с услуги за изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine предоставя важна информация в подкрепа на ефективни, персонализирани решения в оптимален, благоприятен момент от лечението на Вашите пациенти.1–8

Всички услуги на Foundation Medicine използват нашия водещ подход на изчерпателното геномно профилиране, който широкообхватно анализира туморния геном, за да открие клинично значими алтерации и потенциално разширява възможностите за лечение на пациентите.1,2,4,5,7–13
Геномна база данни

 

С развитието на нашето разбиране за рака, нашите тестове също се развиват

Нашата непрекъснато увеличаваща се геномна база данни в момента включва над 400 000 геномни профила в повече от 150 често срещани и редки тумори. Усъвършенстваната биоинформатика интерпретира данните, включително редките и комплексните алтерации, за да генерира изключително важна информация. 14 Нашите услуги непрекъснато се развиват, за да отразят клинично най-значимите геномни алтерации, с цел да получавате актуална информация и да сте запознати с най-новите възможности за лечение. 1,2,4,5

Референции:

1.  Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.

2. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx (Accessed May 2021).

3.  FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/foundationone-cdx-p170019 (Accessed May 2021).

4. FoundationOne® Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx (Accessed May 2021)

5. Woodhouse R et al. (2020) Clinical and analytical validation of FoundationOne Liquid CDx, a novel 324-Gene cfDNA-based comprehensive genomic profiling assay for cancers of solid tumor origin. PLoS ONE 15(9): e0237802. September 25, 2020 Accessed at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237802 (Accessed May 2021).

6. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed May 2021).

7. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.com/test/foundationone-heme (Accessed May 2021).

8. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.

9. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.

10. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.

11. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.

12. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.

13. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.

14. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/service/genomic-data-solutions (Accessed May 2021).