Разберете как изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine може да помогне за откриването на нови възможности за Вашето лечение1-3

 

Мутации и раково заболяване

Ракът възниква в резултат на промени в ДНК и/или РНК, наречени мутации, които оказват влияние върху начина, по който клетките функционират и растат.4,5

Раковото заболяване на всеки пациент е уникално, тъй като видът и броят на мутациите е различен при различните видове рак.6,7

Дори и ако имате същото раково заболяване, като това на други пациенти, Вашите мутации могат да бъдат различни от техните и Вие може да се нуждаете от различно лечение.6,8

 

Вашият лекуващ екип може да предложи изследване, с цел да установи какви мутации има в ДНК и/или РНК на тумора.

Ако в раковите клетки бъдат открити определени мутации, Вашия лекар може да Ви предложи по-прецизно лечение на базата на тези резултати. Може да има случаи, в които или не може да се открие съответна мутация, или няма таргетно лечение за мутацията, която е била открита. Това също е ценна информация, която подкрепя планирането на следващото лечение.6-11

Прецизната медицина повишава вероятността от откриването на таргетна терапия, която може да подобри шанса Ви за отговор към лечението, или може да доведе до по-малко странични ефекти.3

Познаването на мутациите на Вашето онкологично заболяване може да помогне на Вас и на Вашия лекар да разберете възможностите за Вашето лечението и да го персонализира.6–11


Обсъдете с Вашия лекар дали тестовете на Foundation Medicine може да са подходящи за Вас.
Моля, свържете се с нас за повече информация.

Какво представлява изчерпателното геномно профилиране?

Геномното тестване включва изследване на единични биомаркери, изследване на „горещите точки“ и изчерпателно геномно профилиране. Всички тези тестове изследват проба от Вашия тумор за мутации, но по различен начин.

 

Как помага изчерпателното геномно профилиране?

 

Изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine може да подобри шанса Ви за откриване на персонализирано лечение.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Обсъдете с Вашия лекар дали тестовете на Foundation Medicine може да са подходящи за Вас. Моля, свържете се с нас за повече информация или за да поръчате тест.
 

 

Нашите услуги

Foundation Medicine предлага висококачествено портфолио с услуги за изчерпателно геномно профилиране, които могат да помогнат на Вас или на Вашия лекар по-добре да разберете възможностите за Вашето лечението.1,14-17

 

Има различни тестове за пациентите с различните видове рак.

 

 

FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx и FoundationOne®Heme търсят множество мутации във Вашата туморна проба, за да повишат шансовете Ви за откриване на по-прецизно лечение и да помогнат за персонализирането на плана на противотуморното Ви лечение.1,2,13-17,22-32 FoundationOne®CDx и FoundationOne®Liquid CDx са за пациенти с всички видове солидни тумори, напр. на белите дробове, на простата или рак на гърдата.14,15 FoundationOne®Heme е за пациенти със сарком или ракови заболявания на кръвта, като левкемия.17

Вашият онкологичен екип ще получи изчерпателен доклад, който ще включва данни за туморния Ви профил и може да посочва терапии и клинични изпитвания, които да обсъдите заедно.6-11,33

 

Материалите предлагат допълнителна информация за FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx. Разгледайте брошурите:

Обсъдете с Вашия лекар дали тестовете на Foundation Medicine може да са подходящи за Вас. Ако решите да използвате изследване с Foundation Medicine, Вашият лекар ще може да поръча теста.

Реф. номер: M-BG-00001076 | Материалът е одобрен до: 05.2024 г.