Важна информация за персонализираното лечение

 

Както всеки човек, така и всеки тумор е уникален. Нашето висококачествено портфолио от услуги за изчерпателно геномно профилиране предоставя важна информация в подкрепа на оптимизирането и персонализирането на стратегиите за лечение на пациентите в различни клинични ситуации.1–10

Цялостен подход към геномното профилиране 

Изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine прави широкообхватен анализ на туморния геном, за да открие клинично значими алтерации и потенциално да разшири възможностите за лечение на пациентите.*1–5 Клиницистите получават ясен, задълбочен доклад, който им помага при вземането на клинични решения, давайки информация за геномния профил на тумора на пациента, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапии и съответните клинични изпитвания.11

Висококачествено портфолио от услуги

Нашето висококачествено портфолио от услуги помага за оптимизирането и персонализирането на стратегиите за лечение на пациентите в различни клинични ситуации.7–9Преглед на услугите

Съвместен ангажимент

Като част от дългосрочния ни ангажимент да работим за напредъка на прецизната медицина, лидерът в областта на молекулярната информация, Foundation Medicine се присъедини към Групата Рош. Заедно Рош и Foundation Medicine предлагат на пациентите с онкологични заболявания в цял свят изчерпателно геномно профилиране, комбинирайки експертните знания и ангажимента в областта на онкологията на Рош с водещата технология, валидиране и опит в туморното профилиране на Foundation Medicine.14

 

*Изчерпателното геномно профилиране е метод за изследване на тумори, който използва технологията „секвениране от следващо поколение”, за да открие всички четири класа алтерации в голям брой свързани с рака гени, за които е известно, че стимулират развитието на раковите заболявания при различните видове тумори. Изчерпателното геномно профилиране е “пан-туморен подход”, т.е. може да се използва при всички видове тумори.

Клинично валидиране на базата на доказано съответствие със следните методи за съпътстваща диагностика: cobas® EGFR Mutation test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation test, THxID® BRAF Kit. За повече информация, моля, вижте техническите спецификации на FoundationOne®CDx, които можете да намерите на: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

FDA, Агенция по храните и лекарствата на САЩ.

FFPE, фиксиран във формалин и включен в парафин.

 

References
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 3. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 4. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 6. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2019. Available at: https://assets.ctfassets.net/vhribv12lmne/4ZHUEfEiI8iOCk2Q6saGcU/11dd3b532e30c34f56cb8e9b4a896783/F1CDx_TechSpecs_10-06_digital.pdf (Accessed July 2019).
 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed July 2019).
 9. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed July 2019).
 10. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed July 2019).
 11. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed July 2019).
 12. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm587273.htm (Accessed July 2019).
 13. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 14. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed July 2019).