Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
Orange

 

 

 

Нашата екстензивно валидирана, тъканно-базирана услуга за изчерпателно геномно профилиране за  всички солидни тумори, която помага за вземането на ефективни, персонализирани решения за лечение.1,2

Гени и биомаркери

Изчерпателна оценка само с един тест

FoundationOne CDx изчерпателно изследва туморния геном, оценявайки четирите основни класа геномни алтерации в 324 известни, свързани с рака гени, като едновременно докладва TMB и MSI, което може да помогне при използването на имунотерапии.3,4

Валидиране

На базата на платформа, одобрена от FDA

FoundationOne CDx се базира на нашата аналитично и клинично валидирана изчерпателна платформа, одобрена от FDA.1,5 Може да се доверите на данните, генерирани от FoundationOne CDx, благодарение на проверката и одобрението на работния процес от FDA, включително на аналитичното и клиничното валидиране и биоинформатиката.3

Проверка и одобрението на работния процес на платформата на FoundationOne CDx от FDA

Каква е разликата между аналитичното и клиничното валидиране?

Задълбочен доклад

Докладът за ЕС включва терапии, одобрени в ЕС, в подкрепа на вземането на клинични решения

Ясният, задълбочен доклад дава информация за геномния профил на тумора на Вашия пациент, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапии и съответните клинични изпитвания. Докладът също така обръща внимание на важните гени, свързани със заболяването, в които няма открити алтерации, подлежащи на докладване, както и на геномните алтерации, асоциирани с потенциална резистентност към терапия, за да помогне за изключване на потенциално неефективното лечение.6

Новият доклад за ЕС включва терапии, одобрени в ЕС.

Нови възможности

Открива възможности за лечение

FoundationOne CDx може да открие клинично значими геномни алтерации, които другите тестове пропускат, с което открива нови възможности за лечение.§10,18,19

Ключови алтерации при НДРБД

Ефективно тестване

Спестява тъкан и време

FoundationOne CDx предлага цялата информация наведнъж само с един тест, спестявайки тъкан и време.

FoundationOne CDx Инструкции за пробата можете да намерите тук.

References
 1. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed July 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm587273.htm (Accessed July 2019).
 3. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2019. Available at: https://assets.ctfassets.net/vhribv12lmne/4ZHUEfEiI8iOCk2Q6saGcU/11dd3b532e30c34f56cb8e9b4a896783/F1CDx_TechSpecs_10-06_digital.pdf (Accessed July 2019).
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. FoundationOne®CDx clinical validation, 2017. Available at: http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed July 2019).
 6. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed July 2019).
 7. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 8. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 10. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 11. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 12. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 13. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2016; 15: 743–752. 
 14. Wheler JJ et al. Cancer Res 2016; 76: 3690–3701. 
 15. Dhir M et al. Cancer Med 2017; 6: 195–206. 
 16. Merker JD et al. J Clin Oncol 2018; 36: 1631–1641.
 17. Scheerens H et al. Clin Transl Sci 2017; 10: 84–92.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.
 19. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.