Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност описва начините, по които ние, Рош България ЕООД (част от Групата F. Hoffmann-La Roche AG), събираме, съхраняваме и използваме информация за посетителите, които използват нашия уебсайт, приложения и свързан с него услуги. Когато използвате този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информацията, както е регламентирано в тази политика за поверителност. Рош България ЕООД може периодично да променя, модифицира, добавя или по друг начин да актуализира тази политика по свое усмотрение, без предварително предупреждение. Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата ни. Все пак ние винаги ще обработваме Вашата информация в съответствие с Политиката за поверителност, която е била в сила по времето на събиране на информацията. Ние възнамеряваме да Ви информираме за всички промени в Политиката за поверителност, така че да сте информирани за вида на данните, които събираме; начина, по който ги използваме; при какви обстоятелства могат да бъдат оповестявани.

Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната страница на уебсайта и на всяка друга страница, на която се изисква предоставянето на лична информация. На местата за събиране на такава информация, може да бъде публикувано и допълнително разяснение, например за какви цели ще се използва предоставената информация.

Ние ще обработваме вашите лични данни, както е описано в тази Политика за поверителност. Все пак, запазваме си правото за извършване на допълнителна обработка, но само до степен, която се разрешава или изисква от действащото законодателство, или във връзка със съдебно или криминално разследване.

Следващата информация обяснява как и кога ние събираме Ваши лични данни.

Лични данни, които събираме за Вас

Достъпът до foundationmedicine.bg е свободен и не е необходима регистрация. Това означава, че не изискваме да ни предоставяте лична информация като име, имейл, адрес или др., за да разглеждате съдържанието на сайта.

·        Информация, която Вие ни предоставяте

В случай че желаете да се свържете с нас по някой от посочените начини в секцията за контакт, когато ни пишете през интернет страницата ни, например, е необходимо да посочите имейл за връзка, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Ако ни споделите друга лична информация в текста на съобщението си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили. Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

  • Автоматично получавана информация:

Нашият сайт използва автоматични технологии като уебсървърни връзки/IP адреси, HTML бисквитки [AA{1] и уебнасочвания. При всяко посещение на сайта ни, ние автоматично получаваме следната информация за Вас:

- Уебсървърните архиви/IP адреси: IP адресът е номер, който се включва към Вашия компютър, винаги когато влизате в Интернет. Всяка компютърна идентификация е провеждана с IP адреси, което позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и комуникират помежду си. Рош България събира IP адреси, за да провежда системно администриране и да ползва, както и да предоставя обща информация към свои делови партньори и/или продавачи с цел извършване на анализи и обобщения за качеството на уебсайта.

- Уебнасочвания: При определени уебсайтове или имейли, Рош България може да използва обща интернет технология наречена "beacon" (също известна като "action tag" или "clear GIF technology.") Уебнасочванията помагат да се анализира ефективността на уебсайтовете чрез преброяване, например на броя на посетителите в сайта и колко посетители са видели ключови елементи от сайта.

Уебнасочвания, бисквитки [AA{2] и други проследяващи технологии не получават автоматично лична информация за Вас. Само ако Вие доброволно изпратите лична информация, като регистриране или изпращане на имейли, тези автоматични проследяващи технологии могат да се използват за доставяне на по-нататъшна информация за Вашето посещение на уебсайтове и/или ползване на интерактивни имейли, като това ще подобри услугата към Вас.

- Бисквитки (Cookies) – нашият интернет сайт използва бисквитки и социални приставки, за да функционира по-добре и ефективно. При посещение на сайта тези инструменти събират ограничен набор от лична информация автоматично. За да научите повече за информацията, която се събира, както и за начините да контролирате това, прочетете тук. [insert hyperlink]

Уебсайтовете на Рош могат да използват Google Analytics, услуга за уебанализ, предоставяне от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва бисквитки[AA{3] , които представляват текстови файлове на Вашия компютър, подпомагащи уебсайт анализа как потребителите го използват. Информацията, генерирана от бисквитките за вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена и запазена от Google на техните сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на вашето използване на сайта, създаване на отчети за дейността на сайта, която да послужи на операторите му и за извършване на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и употребата на интернет. Google може също да трансферира тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато тези трети страни извършват операции от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с каквито и да било други данни на Google. Вие можете да откажете използването на бисквитки [AA{4] чрез настройките на вашия браузър, но така или иначе, моля да обърнете внимание, че ако направите тези настройки няма да можете да използвате пълната функционалност на уебсайта на Рош. При използването на уебсайт на Рош, вие давате съгласието си да се прехвърлят всички ваши данни към Google по гореописания начин и за съответните цели. Освен това, Рош може да използва други вътрешни инструменти за анализ, за да следи дейностите в сайтовете на Рош.

Цели и основания за събиране на лични данни

За да разглеждате нашия сайт, не изискваме никаква форма на регистрация, което Ви позволява да ползвате нашите услуги, без да ни уведомявате кой сте.

Ø  Когато ни изпратите запитване или се свържете с нас по телефона, Вие може да ни предоставите лични данни, свързани със здравословното Ви състояние и контактна информация. Данните, които събираме, са само за целите да отговорим на Вашите въпроси и Вие да получите поисканата информация.

Срок на съхранение на лични данни

Съхраняваме вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Данните за контакт и кореспонденцията с Вас (по имейл или поща) съхраняваме за период от максимум 10 години.

Трансфер на данни

Ние сме част от Групата на F. Hoffmann-La Roche AG, която е глобална група от компании, разположени в различни държави извън Европейското икономическо пространство /ЕИП/. В случай, че осъществяваме международно прехвърляне на Вашите данни на компания от Групата на F. Hoffmann-La Roche AG или на трети страни, ние го правим винаги съобразно законодателството за защита на личните данни и изискваме от всички доставчици на услуги да обработват Вашите данни по сигурен начин. Предаването на лични данни на трети държави, извън ЕИП, се осъществява на основание решение относно адекватното ниво на защита на Европейската Комисия или при предоставяне на подходящи гаранции съгласно чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително въз основа на фирмени правила Групата на F. Hoffmann-La Roche AG.

Споделяне на лични данни

Ние не продаваме, споделяме, или разпространяваме по друг начин лични данни на трети страни, освен както е указано в тази Политика за поверителност. Ние можем да споделяме Вашите лични данни с други компании от Групата на F. Hoffmann-La Roche AG, които  прилагат високо ниво на защита на лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и спазват условията на тази Политика за поверителност и приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Личните данни могат да бъдат прехвърляни на трети страни, които действат от наше име или за наша сметка, за следваща обработка в съответствие с целта/целите, за които личните данни са били събрани първоначално или по други законосъобразни начини, а именно: доставяне, оценка на използваемостта на съответните услуги, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети страни имат договор с нас, чрез който могат да обработват лични данни единствено за предварително уточнена цел, а не за да продават лични данни на трети страни и се задължават да не ги оповестяват на трети страни, освен ако последното не се изисква по закон, както е обявено от нас или в настоящата Политика за поверителност.

Лични данни могат да бъдат споделяни на трети страни за спазване на наше правно задължение, произтичащо от закон или правото на ЕС, за изпълнение на разпореждания на съдебни или други държавни органи.

Вашите права

Като лице, за което се отнасят данните, Вие разполагате с определени права.

Можете да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, когато обработването е на основание предоставено съгласие.

Повече са Вашите права и как може да ги упражните, прочете тук.

Сигурност и конфиденциалност

 Рош България прилага строги процедури за сигурност при съхранение и обмен на личните Ви данни. Предприели сме необходимите технически мерки и технологии, за да защитим Вашите данни от неупълномощен достъп, неподходяща употреба, повреждане, случайна загуба или унищожаване.

Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

9. Декларация за поверителност при деца

Съдържанието на този уебсайт е предназначен за ползване от лица над 18 години. Ние не събираме никаква лична информация за лице, за което ни е известно, че е под 16-годишна възраст без доказуемото съгласие на неговия законен настойник. Подобен настойник има правото, при поискване, да провери информацията, дадена от детето и/или да поиска тя да бъде заличена.

10. Линкове към други сайтове

Настоящата Политика за поверителност се отнася само за този уебсайт и не е валидна за уебсайтове на трети страни.

Ние можем да споделяме линкове към други уебсайтове, които биха могли да дадат полезна информация на нашите посетители. Макар да целим да предоставяме линкове само към уебсайтове с висок стандарт на защита, поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за работа с лични данни на сайтове, към които предоставяме линк или да сме отговорни за съдържание на сайтове.

Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и Ви съветваме да се запознаете с тяхната политика за поверителност и защита на личните Ви данни при посещение на техните страници.

11. Свържете се с нас

При въпроси или оплаквания за спазването на настоящата Политика за поверителност, ако желаете да дадете някакви препоръки или да коментирате начини за подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас писмено (по пощата) на следния адрес:

Адрес

гр. София, 1618, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Бяло поле № 16

 

Телефон

+(359 2) 818 44 44

 

Гореща телефонна линия:

0700 10 280 (на цената на един градски разговор)

 

Електронна поща по

въпроси свързани с ЛД

Bulgaria.DataProtection@roche.com

 

 

Електронна поща на website:

www.roche.bg

 

Координатор по защита на личните данни:

Албена Ангелова