Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.

Услугата Peer-to-Peer Advice

Peer-to-Peer (P2P) Advice (Консултацията с колега) е онлайн платформа, която осигурява среда за комуникация и обмен на знания между медицинските професионалисти, с цел да се подобри процеса на вземане на решения за лечението.

В частност, Вие можете да се консултирате с колеги (експерти), като качите доклади от FoundationOne®CDx или FoundationOne®Liquid и направите кратко описание на случая на Вашия пациент, след което трябва да зададете основния си въпрос. Консултантите ще отговорят на запитването Ви в срок от три работни дни.

Моля, имайте предвид, че комуникацията в P2P Advice се осъществява на английски език, и за да я използвате трябва да приемете определени условия. Платформата P2P Advice се управлява от трета страна. Рош няма достъп до платформата или до клинични или пациентски данни в нея. Информацията се получава само от звената за лекарствена безопасност, за да се осигури докладване на нежелани събития.

Реф. номер: M-BG-00001439