Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.

 

 

 


Нашата услуга за изчерпателно геномно профилиране с течна биопсия за пациенти със солидни тумори.1,2
  

Клинични приложения

Открива възможности само с едно вземане на кръв

FoundationOne Liquid разширява ползите от изчерпателното геномно профилиране до повече клинични ситуации само с едно вземане на кръв. Когато има налична тъкан използвайте FoundationOne CDx. Когато тъканната биопсия не е осъществима, няма достатъчна тъкан за анализ и/или има съмнения за прогресия на заболяването, опитайте FoundationOne Liquid.1,2
Гени и биомаркери

Анализира 70 гена и докладва висок МSI статус

FoundationOne Liquid използва подхода на изчерпателното геномно профилиране и само с един тест открива четирите основни класа геномни алтерации в 70 гена и докладва висок МSI статус.1 Високата специфичност и чувствителност гарантират, че може да сте сигурни в докладваните резултати.1

ctDNA

Изследва циркулиращата туморна ДНК (ctDNA)

Кръвта на пациентите с раково заболявание съдържа циркулираща безклетъчна ДНК (cfDNA), освободена както от здравата, така и туморната тъкан (ctDNA). Тази ДНК е силно фрагментирана, в много малко количество и варира както в зависимост от вида на тумора така и при отделните пациенти. FoundationOne Liquid използва усъвършенстван процес на екстракция на ctDNA, за точно определяне на уникалните фрагменти от ctDNA само с едно вземане на кръв.
Задълбочен доклад

Подкрепа при вземане на клинични решения

Ясният, задълбочен доклад предоставя информация за геномния профил на тумора на Вашия пациент, както и за свързаните таргетни терапии, имунотерапии и съответни клинични изпитвания.

FoundationOne Liquid Технически спецификации можете да намерите тук.

FoundationOne Liquid Инструкция за опаковане можете да намерите тук

FoundationOne Liquid Инструкции за пробата можете да намерите тук.

References
  1. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed July 2019).
  2. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
  3. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed July 2019).