Изберете, за да продължите

Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно принципите и прилагането на прецизната медицина и на геномното профилиране, както и за предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Изберете една от двете опции, преди да продължите посещението на сайта.
Orange

 

 
Нашата услуга за диагностична, прогностична и предиктивна информация в подкрепа на лечението на хематологични злокачествени заболявания и саркоми.1

FoundationOne Heme Технически спецификации можете да намерите тук.

FoundationOne Heme Инструкции за пробата можете да намерите тук: 1, 2, 3.

FoundationOne Heme Препоръки за проби, може да намерите тук.

  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed May 2021).